Odory i substancje toksyczne – jak szkodzą zdrowiu człowieka?

Odory stanowią mieszaninę lotnych substancji chemicznych (organicznych i nieorganicznych), określanych jako złowonne gazy, które są wyczuwalne nawet przy niskich stężeniach. Poprzez stymulację nerwu trójdzielnego mogą powodować podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i oczu a u niektórych osób może dojść do nasilenia objawów psychosomatycznych.  CZYTAJ DALEJ

Rekultywować, czy nie rekultywować – oto jest pytanie!

Co zrobić gdy padnie pytanie, czy dany zbiornik należy rekultywować? Pytanie to pada zazwyczaj w przypadku, gdy ktoś pozazdrości innym wspaniałych miejsc rekreacji z bogatym dobrostanem przyrodniczym lub też zauważy, iż z istniejącym u niego stawem, jeziorem coś złego się stało, czyli niestety wiele czasu już upłynęło na degradacji zbiornika....