EKOGMINA 2018

4 października 2018 r.

Zapraszamy!

EKOGMINA 2018 - I Forum Praktyków

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Więcej o konferencji

Program

 • EKOGMINA 2018 – I FORUM PRAKTYKÓW. ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ W GMINACH
 • 4 października 2018
  Rejestracja uczestników
  8:15
  9:00
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  9:00
  9:15
  SESJA I
  KOMPLEKSOWOŚĆ I OPIS SYSTEMU WOD-KAN - rola danych technicznych w zarządzaniu

  W ramach sesji poruszony zostanie szeroki wachlarz tematów związanych ze stanem inwentaryzacji sieci w gminach, kwestiami własnościowymi, oceną sprawności systemów wod-kan, monitoringiem, strategią odnowy sieci, raportowaniem i zarządzaniem danymi.

   

  MODERATOR SESJI:       prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

   

  Omówienie wyników badań systemów wod-kan w Polsce.
  prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
  9:15
  9:30
  Zarządzanie usługami wod-kan w Europie – organizacja i odpowiedzialność.
  dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
  9:30
  9:45
  Skalowanie rozwiązań GIS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
  Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, RETENCJAPL Sp. z o. o.
  9:45
  10:00
  Zdalny odczyt wodomierzy i monitoring obiektów wod – kan. Przesył danych – konieczność czy moda?
  Mariusz Kubich, prezes zarządu Przedsiębiorstwa wodociągów, kanalizacji i ciepłownictwa Sp. z o. o. w Prabutach, wiceprezes Pomorskiego Forum Wodociągowego
  10:00
  10:15
  Pomiar + Rejestracja + Komunikacja = Nowoczesny Wodomierz!
  Cezary Walkowski, inżynier aplikacji, Sensus Polska Sp. z o.o.
  10:15
  10:30
  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków
  10:30
  10:50
  Przerwa kawowa
  10:50
  11:30
  SESJA II
  EKSPLOATACJA SYSTEMU WOD-KAN - dobre praktyki obsługi systemów

  W ramach sesji przedstawione zostaną tematy dotyczące jakości usługi
  i utrzymania systemów wodno-kanalizacyjnego gmin oraz oceny zagrożeń
  i optymalizacji usuwania awarii.

   

  MODERATOR SESJI:       prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

   

  Optymalizacja w oczyszczalniach ścieków.
  prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, Politechnika Gdańska
  11:30
  11:45
  Jakość w eksploatacji wod-kan.
  Tomasz Radziwanowski, dyrektor zarządzający Ecol – Unicon Sp. z o. o.
  11:45
  12:00
  Jak przewidzieć obciążenie gminnej oczyszczalni ścieków?
  dr inż. Renata Woźniak - Vecchie, RETENCJAPL Sp. z o. o.
  12:00
  12:15
  Modernizacja oczyszczalni w Tarnowskich Górach.
  Marta Bis, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach
  12:15
  12:30
  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków
  12:30
  12:50
  Przerwa na lunch
  12:50
  14:00
  SESJA III
  ROZWÓJ SYSTEMÓW WOD-KAN W GMINACH – realizacja zadań inwestycyjnych i optymalizacja budżetu projektów

  W ramach sesji tematycznej eksperci oraz praktycy przedstawią strategie rozwoju systemów wod-kan w oparciu o specyfikę gmin, rolę migracji, możliwości pozyskania środków, nowoczesne technologie oraz standardy projektowania.

   

  MODERATOR SESJI:       prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

  Kierunki rozwiązań małych i średnich oczyszczalni ścieków, obsługujących do 10000 RLM.
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska
  14:00
  14:15
  Zbieranie i oczyszczanie ścieków na terenach znajdujących się poza wyznaczonymi aglomeracjami.
  Andrzej Wójtowicz, prezes zarządu Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.
  14:15
  14:30
  Budowa systemu wod-kan w gminach aglomeracji warszawskiej na przykładzie miasta Marki.
  Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociąg Marecki Sp. z o. o
  14:30
  14:45
  Wpływ nowych inwestycji na standing finansowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
  Rafał Szporko, prezes zarządu DS CONSULTING Sp. z o. o.
  14:45
  15:00
  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków
  15:00
  15:20
  Przerwa kawowa
  15:20
  16:00
  SESJA IV
  ŚRODOWISKO NATURALNE – inwestycja rozwojowa gmin

  W ramach IV sesji tematycznej omówione zostaną przykłady skutecznych metod rekultywacji zbiorników wodnych i  gospodarki wodą pitną.

   

  MODERATOR SESJI:       prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

  Innowacyjne metody rekultywacji jezior.
  dr inż. Katarzyna Pikuła, Politechnika Koszalińska
  16:00
  16:15
  Rekultywacja Jeziora Gołdap.
  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska
  16:15
  16:30
  Zmienność poboru wody w gminach podmiejskich na przykładzie jednostek osadniczych przyległych do Wrocławia.
  dr inż. Wojciech Cieżak, Politechnika Wrocławska
  16:30
  16:45
  Realizacja i efekty projektu „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu”.
  Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  16:45
  17:00
  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków
  17:00
  17:20
  Oficjalne zakończenie konferencji
  17:20
  17:30
  Bankiet dla uczestników konferencji
  18:00
  20:00

Partnerzy

 • Patronat

  • WFOSiGW wersja kolor
  • igwp_logo
  • patronat-honorowy-marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-pion-rgb-only-for-web-2012
  • logonew_pzits
 • Patronat medialny

  • rg-logo
  • polnocna-tv_1920x180
  • seidel-logo
  • logo_nowe_sozosfera

Prelegenci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178