EKOGMINA 2020
23-25 WRZEŚNIA MRĄGOWO
ZAREJESTRUJ SIĘ!

EKOGMINA 2020 - III Forum Praktyków

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1 – KONFERENCJA
 • Dzień 2 – WARSZTATY
 • 23 września 2020
  Rejestracja uczestników
  9:00
  10:00
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  Jacek Falkowski, BIOPRO Sp. z o.o.
  10:00
  10:05
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  dr hab. Stanisława Bułajewskiego Burmistrz Mrągowa
  10:05
  10:15
  SESJA I - SESJA BRANŻOWA
  Eksploatacja systemów WOD-KAN - dobre praktyki obsługi systemów
  MODERATOR SESJI - Andrzej Osiński, Ecol-Group Sp. z o.o.
  10:15
  11:20

  W ramach sesji przedstawione zostaną tematy dotyczące jakości usługi i utrzymania systemów wodno-kanalizacyjnych gmin oraz oceny zagrożeń i strategii zarówno podczas awarii jak i bieżących prac

  Jak i po co to zrobiliśmy - o modernizacji i rozbudowie urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo
  Andrzej Wołosz, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
  10:15
  10:30
  Wiedza i dane podstawą opracowania optymalnego planu modernizacji obiektów wod-kan.
  Tomasz Radziwanowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
  10:30
  10:45
  Eksploatacja w dobie kryzysu - doświadczenia unijne
  dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
  10:45
  11:00
  Wybór optymalnego systemu oczyszczania ścieków - przykłady, budowa i eksploatacja
  dr hab. inż. prof. PB Wojciech Dąbrowski, Politechnika Białostocka
  11:00
  11:15
  Utrzymanie systemów WOD-KAN - warunki i technologie w wsparciu gminy
  MODERATOR SESJI dr hab. inż. prof. PB Wojciech Dąbrowski, Politechnika Białostocka
  11:20
  12:20

  W ramach sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z bieżącą eksploatacją systemów wodno-kanalizacyjnych ze szczególnym zobrazowaniem działań w obszarze małych i średnich gmin w zakresie stanu inwentaryzacji sieci, oceny sprawności systemów wod-kan, monitoringiem, strategią odnowy sieci oraz jej zarządzaniem

  Kompleksowość działań i utrzymanie parametrów po okresie stałości projektu na przykładzie oczyszczalni ścieków
  dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. Politechnika Gdańska
  11.20
  11:35
  Jak skutecznie oszczędzać energię zużywaną przez pompy oraz optymalizować ciśnienia w sieci wodociągowej?
  Tomasz Baran, Grundfos Pompy Sp z o.o.
  11:35
  11:50
  Przykłady organizacji małej zlewni ścieków wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków
  Dariusz Rohde, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  11:50
  12:05
  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  Grzegorz Waligóra, Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  12:05
  12:20
  Przerwa kawowa
  12:20
  12:50
  Rozwój systemów WOD-KAN w gminach - aspekty realizacji projektów rozwojowych
  MODERATOR SESJI dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. Politechnika Gdańska
  12:50
  13:50

  W ramach sesji tematycznej eksperci oraz praktycy przedstawią strategie rozwoju systemów wod-kan w oparciu o specyfikę gmin, możliwości pozyskania środków, nowoczesne technologie oraz standardy projektowania i wdrażania nowych technologii

  Nowelizacje prawa budowlanego - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw wod-kan
  dr Jędrzej Bujny, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
  12:50
  13:05
  Finansowanie inwestycji miejskich z zakresu adaptacji do zmian klimatu przez NFOŚiGW
  Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  13:05
  13:20
  Zastosowanie aplikacji mobilnych na platformie GIS w pracy przedsiębiorstwa wod-kan
  Arkadiusz Sopel, PinLab Sp. z o.o.
  13:20
  13:35
  Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków : Eksploatacja w warunkach kryzysu
  moderator: dr inż. Klara Ramm
  13:40
  14:20
  Przerwa na lunch
  14:20
  15:20
  Technologia, wiedza i doświadczenie dla Środowiska Naturalnego
  dr inż. Andrzej Staniszewski, Biopro Sp z o.o.
  15:20
  15:35
  SESJA ŚRODOWISKOWA
  Czyste Powietrze
  dr inż. Andrzej Staniszewski, Biopro Sp. z o.o.
  15:35
  16:05

  W trakcie sesji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące ochrony powietrza i wynikające z tego bezpośrednie działania mające na celu ochronę zarówno mieszkańców gminy jak i pracowników zakładów komunalnych czy też gminnych oczyszczalni

  Zagrożenia zdrowotne wynikające z emisji lotnych związków organicznych z terenu oczyszczalni oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
  Prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  15:35
  15:50
  Miejsca powstawania i sposoby przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym w zakładzie zagospodarowania odpadów
  Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie Biorecykling
  15:50
  16:05
  Czysta Ziemia
  Prof. dr hab. inż Tomasz Heese, Zakład Ochrony Zasobów Wodnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie
  16:05
  17:00

   

  W ramach sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z bieżącą gospodarką osadową oraz jej zarządzaniem wynikającym z wyzwań prawnych i ekonomicznymi w obszarze małych i średnich gmin

  Kompostowanie osadów ściekowych w zamkniętym systemie z użyciem membran Gore – element gospodarki obiegu zamkniętego.
  Agnieszka Spodzieja - ProfiKomp/ Green Code sp. z o.o. sp k. oraz Michał Gieło - T4B Ekotechnologie sp. z o.o.
  16:05
  16:20
  Koszty i efektywność finansowa gospodarki odpadami
  Marcin Chełkowski, IVW Polska Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
  16:20
  16:35
  Czysta Woda
  Prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska, Gdański Uniwersytet Medyczny
  16:35
  17:05

  W ramach sesji tematycznej omówione zostaną kierunki działań w gminach dotyczące wody i ścieków, a mające na celu wskazać nowe wyzwania prawne i technologiczne celem zrównoważonego rozwoju ekosystemów wód powierzchniowych oraz gospodarki wodą pitną.

  Usługi ekosystemów wód powierzchniowych, co powinna wiedzieć gmina o ekonomii ekologicznej.
  Prof. dr hab. inż Tomasz Heese, Zakład Ochrony Zasobów Wodnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie
  16:35
  16:50
  Rekultywacja zbiornika wodnego na przykładzie Zalewu Nowohuckiego – od przygotowań po realizację
  Hubert Kacprzyk, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  16:50
  17:05
  Zastosowanie technologii mikrowłókien w ochronie wód powierzchniowych i odzysku wody
  Tomasz Gromiec
  17:05
  17:20
  Zielone obligacje jako forma finansowania inwestycji środowiskowych.
  Rafał Szporko, DS Consulting
  17:20
  17:35
  Manifest Klimatyczny - Czyste powietrze, czysta ziemia, czysta woda w gminach
  Wojciech Falkowski, Ecol-Group Sp. z o.o.
  17:35
  17:40

  Podczas sesji środowiskowej poznamy najważniejsze aspekty dotyczące czystej ziemi, powietrza i wody – filarów Manifestu Klimatycznego, którego ekspertów będziemy gościć na tegorocznej Ekogminie. Na zakończenie bloku konferencyjnego zaprosimy pomysłodawcę Manifestu Klimatycznego do przybliżenia nam jego założeń. Przedstawiciele gmin zostaną zaproszeni do podpisania się pod manifestem i rozpoczęcia wdrażania programów, które przyczynią się do życia w czystych gminach.

  KOLACJA GRILOWA wraz z koncertem EKT Gdynia
  20:00
  02:00
 • 24 września 2020
  Rejestracja uczestników warsztatów
  8:30
  9:00

  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie jednego z poniższych bloków tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.

  BLOK WARSZTATOWY I Inwestycje w gminie jako niezbędny warunek rozwoju - realia, problemy i wyzwania
  Tomasz Radziwanowski - część I; Rafał Szporko oraz Grzegorz Tomaszewski- część II
  9:00
  12:00

   Szanse rozwoju gospodarczego gminy oceniać można m.in. na podstawie zakresu i rodzaju prowadzonych tam inwestycji. W trakcie warsztatów poznamy znaczenie inwestycji gminnych jak i sposób ich prowadzenia oraz strategię ich rozsądnego planowania. Przeanalizujemy cały proces inwestycyjny od etapu podjęcia decyzji poprzez sposoby pozyskania środków, a skończywszy na współpracy  z wykonawcą.

   

   

   

  Warsztat zostanie przeprowadzony w dwóch częściach:

   

  Część 1

  • Dlaczego warto w gminie realizować inwestycje
  • Realizacja założeń inwestycji oraz wynikające z tego wcześniejsze rozpoznanie zagrożeń
  • Planowanie i wynikające z tego wymagania dla gminy np. planowanie wieloetapowości inwestycji, wpływ inwestycji na zakłady komunalne itp.
  • Inwestycje uzupełniające,
  • Możliwe kierunki realizacji inwestycji,
  • Dialog z wykonawcą.

  Część 2

  • Jak przygotować się do organizacji finansowania projektu inwestycyjnego
  • Budżet projektu i montaż finansowy.
  • Dostępne firmy finansowania zwrotnego i bezzwrotnego.
  • Projekcje finansowe, wnioski taryfowe i polityka cenowa. Jaki wpływ ma projekt w dłuższej perspektywie

   

  BLOK WARSZTATOWY II Rozpoznanie zagrożeń związanych z ochroną środowiska w gminie
  dr inż. Andrzej Staniszewski, dr. inż Katarzyna Pikuła
  9:00
  12:00

  Małe i średnie gminy są szczególnie narażone na wszelkie zmiany wynikające zarówno z zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowanego bezpośrednio działalnością człowieka jak i tymi związanymi ze zmianami klimatu. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą rozpoznanie ewentualnych zagrożeń antropogenicznych i naturalnych w typowej gminie, które pochodzą z oddziaływania zarówno oczyszczalni ścieków czy lokalnego zakładu typu RIPOK, to tutaj powstają przede wszystkim zagrożenia, które swoim oddziaływaniem mają wpływ zarówno na stan ujęć wody, jezior, jakość powietrza czy też atrakcyjność gminy pod względem turystycznym, a nawet gospodarczym. Podczas dyskusji poznamy strategie i scenariusze umożliwiające przeprowadzenie działań ograniczających zagrożenia w gminie, poprawę środowiska naturalnego i zmniejszenie tzw. efektu domina wpływu zanieczyszczeń.

  Omawiana tematyka obejmie wyzwania gminy w zakresie:

   

  • zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
  • zanieczyszczenia gleb;
  • dysproporcje rozwojowych gmin w procesach oczyszczania ścieków i powietrza;
  • drogi emisji zanieczyszczeń (oczyszczalnie, RIPOK, lokalny przemysł), 
  • rekultywacji zbiorników wodnych
  • wpływu inwestycji/modernizacji istniejącej infrastruktury na jakość środowiska w gminie
  Przerwa kawowa
  12:00
  12:30
  Wizyta studyjna
  12:30
  14:30

  Wizyta studyjna na obiektach inwestycyjnych  zrealizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie w ramach projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo”. Projektu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ,oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

  Program wizyty studyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie.

  – zwiedzanie zmodernizowanej instalacji Stacji Uzdatniania Wody dla m. Mrągowo;

  – zwiedzanie Głównej Przepompowni Ścieków dla m. Mrągowo po przebudowie i modernizacji:

  – zwiedzanie  instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych   pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa

  przerwa na lunch
  14:30
  15:20
  Regaty
  15:30
  18:30
  Kolacja
  19:00
  21:00

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2020, zachęcamy do rejestracji

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Partnerzy

Prelegenci

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178