EKOGMINA 2021
7-8 PAŹDZIERNIKA GDAŃSK
ZAREJESTRUJ SIĘ!

EKOGMINA 2021 - IV Forum Praktyków

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1 – KONFERENCJA
 • Dzień 2 – WARSZTATY
 • 7 października 2021
  Rejestracja uczestników
  8:00
  09:00
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  Jacek Falkowski, BIOPRO Sp. z o.o.
  09:00
  09:30

  Obok Jacka Falkowskiego, Prezesa BIOPRO, konferencję urodzyście inaugurują:

  • Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego
  • Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska
  SESJA TECHNOLOGICZNA - Moderator: prof. Krzysztof Czerwionka, Politechnika Gdańska
  Ochrona zasobów wody pitnej dla przyszłych pokoleń – najważniejsze zadanie dla samorządu, biznesu i mieszkańców
  Magdalena Markiewicz, SAUR Polska
  09:35
  09:50
  Ocena eksploatacji pompowni i systemu przetwarzania osadu - Inwestycje w ZWIK Mrągowo
  Andrzej Wołosz, ZWIK Mrągowo
  9:50
  10:05
  Więcej niż serwis, czyli kiedy czas na modernizację obiektów oczyszczania i pompowania wód? Praktyczne wskazówki i nowe rozwiązania
  Mariusz Cytowski, Przemysław Dębski, Ecol-Unicon
  10:05
  10:20
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
  Betina Wysocka-Bereda, ZWIK Grodzisk Mazowiecki
  10:20
  10:35
  Technologia membranowa w kompostowaniu osadów ściekowych – sposób na zminimalizowanie uciążliwości zapachowych
  Marcin Krzywosądzki, Miejskie Wodociągi w Chojnicach
  10:35
  10:50
  Kierunki rozwoju gospodarki ściekowej w gminach
  prof. Krzysztof Czerwionka, Politechnika Gdańska
  10:50
  11:05
  Przerwa kawowa
  11:05
  11:35
  SESJA KLIMATYCZNA - Moderator: Marzena Sobczak, Urząd Marszałkowski w Gdańsku
  Woda i zmiana klimatu - wyzwania i rozwiązania dla samorządów
  dr Sebastian Szklarek, portal Świat Wody, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ
  11:40
  11:55
  Jak retencjonować wodę z jednoczesnym zapewnieniem dobrej jakości by zaspokoić potrzeby zrównoważonego rozwoju
  prof. Tomasz Heese, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa
  11:55
  12:10
  Obszary strategicznej interwencji w województwie pomorskim w aspekcie adaptacji do zmian klimatu
  Małgorzata Wadecka, Urząd Marszałkowski w Gdańsku
  12:10
  12:25
  Generacja i wykorzystanie ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków
  prof. Marcin Lackowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  12:25
  12:40
  Klimat, zanieczyszczenia i Bałtyk
  prof. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  12:40
  12:55
  PRZERWA LUNCHOWA
  12:55
  14:00
  SESJA EDUKACJA I FINANSOWANIE - Moderator: Agnieszka Spodzieja, Bank Ochrony Środowiska
  Betonoza – wyzwanie planistyczne dla ekologicznych samorządów oraz źródła finansowania inwestycji
  Grzegorz Tomaszewski, DS Consulting
  14:05
  14:20
  Doradztwo w procesie inwestycyjnym ze wskazaniem sposobów dofinansowania
  Hubert Narkiewicz, Bank Ochrony Środowiska
  14:20
  14:35
  Finansowanie inwestycji wod-kan ze środków krajowych i europejskich
  Ewa Kamieńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  14:35
  14:50
  Współpraca edukacji i biznesu w budowaniu kompetencji sektora wodociągów i kanalizacji
  Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
  14:50
  15:05
  Edukacyjny program unijny "Ambasador zero waste"
  Agnieszka Spodzieja, Bank Ochrony Środowiska
  15:05
  15:20
  Pozwolenia środowiskowe w aspekcie konkluzji BAT
  mec. dr Jędrzej Bujny, SMM LEGAL
  15:20
  15:35
  DEBATA i pytania do Prelegentów
  15:35
  16:05

  Moderator: Andrzej Staniszewski, BIOPRO

  • prof. Krzysztof Czerwionka
  • Marzena Sobczak
  • Agnieszka Spodzieja
  • Magdalena Markiewicz
  Podsumowanie sesji plenarnych
  16:05
  16:15
  MORSKIE ATRAKCJE
  Morskie atrakcje nad Motławą
  17:30
  19:00
  KOLACJA
  Restauracja Ołowianka
  21:00
  24:00
 • 8 października 2021
  Rejestracja uczestników warsztatów
  8:30
  9:00

  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie jednego z poniższych bloków tematycznych. Liczba miejsc ograniczona.

  BLOK WARSZTATOWY I Zrównoważony rozwój gminy
  BIOPRO
  9:00
  12:00

  Małe i średnie gminy są szczególnie narażone na oddziaływanie obserwowanych zmian klimatu i to one jednocześnie posiadają wiele miejsc wymagających natychmiastowej interwencji technologicznej, wielu pomysłów, pracy oraz dofinansowań. Dlatego, w trakcie przeprowadzanych warsztatów uczestnicy zaangażują się w zrównoważony rozwój gminy, w rozwój, który ma istotny wpływ na stan ujęć wody, jezior, jakość powietrza czy też atrakcyjność gminy pod względem turystycznym oraz gospodarczym. Podczas warsztatów uczestnicy wykreują własne strategie oraz możliwe scenariusze umożliwiające poprawę funkcjonowania gminy i warunków życia mieszkańców. Warsztaty zostaną przeprowadzone w znanej z poprzedniej edycji konferencji „Ekogmina” formule gry strategicznej!

  Omawiana tematyka obejmie wyzwania gminy w zakresie:

  ·    zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;

  ·    zanieczyszczenia gleb;

  ·    dysproporcje rozwojowych gmin w procesach oczyszczania ścieków i powietrza;

  ·    drogi emisji zanieczyszczeń (oczyszczalnie, RIPOK, lokalny przemysł), 

  ·    rekultywacji zbiorników wodnych

  ·    wpływu inwestycji/modernizacji istniejącej infrastruktury na jakość środowiska w gminie

   

  Warsztat poprowadzą: Agnieszka Spodzieja, Andrzej Staniszewski, Agnieszka Pikuła

   

   

   

  BLOK WARSZTATOWY II Betonoza – jak planować i sfinansować wysokiej jakości zielono-niebieską infrastrukturę
  DS Consulting i RetencjaPL
  9:00
  12:00

  Uczestnicy warsztatów staną się osobami odpowiedzialnymi za plan ograniczenia skutków betonozy w miejscowości Ekogmina. Mając do dyspozycji plany centrum miejscowości, zdiagnozowane i omówione przez moderatorów problemy w wynikające z betonozy i wirtualny budżet, uczestnicy zaplanują inwestycje, które zwiększą standard życia mieszkańców i jakość zagospodarowania przestrzennego.

  BLOK WARSZTATOWY III Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych i środowiskowych do wymagań BAT
  mec. dr Jędrzej Bujny i Urząd Marszałkowski w Gdańsku
  9:00
  12:00
  WIZYTY STUDYJNE
  Zapraszamy na wizyty studyjne do Sopotu!
  12:00
  15:00

  Uczestnicy odbędą wizytę w hydrofitowej oczyszczalni ścieków na potoku Swelina oraz zbiorniku retencyjnym w Sopocie. Spółka DANKAN, która prowadzi działania eksploatacyjne oraz bieżącą konserwację miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Sopocie, zaprezentuje jak w praktyce wyglądają czynności eksploatacyjne.

  LUNCH
  Miejsce poznamy niebawem!
  15:00
  16:00

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Partnerzy

Prelegenci

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager