Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych –panel ekspertów

Jakość wód, bezpieczeństwo jej dostaw oraz susza hydrologiczna, która w tym roku dotknęła całą Europę nie jest zjawiskiem nowym ale jest wyjątkowo groźnym dla Polski. Coraz częściej obserwujemy sprzężenie zmian klimatycznych z nieumiejętnym zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową, zwłaszcza iż powtarzają się trzy zagrożenia: brak wody, za dużo wody oraz zanieczyszczania wód. Niestety kumulacja tych czynników w ostatnich latach spowodowała, iż według danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tylko 10% rzek w Polsce ma stan/potencjał ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a 30% słaby lub zły. Ostatnia sytuacja katastrofy ekologicznej w Odrze tylko ten problem potwierdziła. Są jednak pozytywne zmiany np. w poprawie jakości ścieków, do których w ostatnich kilkunastu latach przyczyniły się inwestycje w oczyszczalnie ścieków, spora ich część była zrealizowana dzięki środkom z Unii Europejskiej, to dzięki tym działaniom udaje się skutecznie rekultywować niektóre zbiorniki wodne i jeziora w Polsce, są to jednak procesy powolne i kosztowne. Jak wszyscy to widzimy w mediach, bardzo dużo jest do zrobienia w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Polsce, jej prawidłowego zarządzania czy opomiarowania.

Zapraszamy do uczestniczenia w debacie online, w której  podejmiemy dyskusję nie tylko o jakości i dostępności wód ale również poruszymy tematy związane z prawidłowym zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową, monitoringiem oraz znaczeniem kompetencje w gminie. Poprawa stanu wód w Polsce to nasz wspólny cel, który możemy osiągnąć odpowiednim użytkowaniem zlewni i wdrażaniem konkretnych działań.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6ljXzLhf_3Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Debata w składzie:

  • Klara Ramm – Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
  • Prof. Tomasz Heese – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Prof. Ryszard Chróst – specjalista w dziedzinie zastosowania najnowszych metod biologii molekularnej w badaniach ekologicznych
  • Hubert Kacprzyk – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  • Moderator debaty: dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *