Słuchaj podcastu: W naszym wspólnym interesie jest, by miasta były przyjazne dla wszystkich

Opad jest podstawowym źródłem wody w mieście i początkiem wielu pozytywnych procesów w jego przestrzeni. Oczyszcza powietrze, łagodzi mikroklimat, poprawia warunki życia mieszkańców. Dlatego tak istotnym wydaje się zatrzymywanie wody opadowej w miejscu, w którym spada. Mądra i dobra retencja przeciwdziała zarówno suszom, jak i powodziom. A także jest odpowiedzią na...

Sprawa ochrony wód podziemnych jest sprawą podstawową dla naszej cywilizacji

W Polsce północna część kraju zwykle korzysta z wód podziemnych, chociaż są aglomeracje jak trójmiejska czy szczecińska, które korzystają z wód powierzchniowych, ale to wyjątki. Z kolei jeżeli chodzi o tereny górskie i podgórskie – tam spotykamy przede wszystkim wody powierzchniowe gromadzone zbiornikach, niekiedy malutkie ujęcia na źródłach. Każda sytuacja...

Bezpieczeństwo energetyczne gminy, czyli porozmawiajmy o atomie

W procesie pozyskiwania energii elektrycznej coraz większe znaczenie zyskuje energia jądrowa, będąca alternatywą dla paliw kopalnych. Obecnie 5% światowej energii jest generowana przez energię jądrową. Nowa generacja elektrowni jest bardzo wydajna i mogłaby zabezpieczyć prawie 90% naszych potrzeb energetycznych. Jednak w zagadnieniu energetyki jądrowej zawsze pojawia się podstawowa kwestia –...

Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych –panel ekspertów

Jakość wód, bezpieczeństwo jej dostaw oraz susza hydrologiczna, która w tym roku dotknęła całą Europę nie jest zjawiskiem nowym ale jest wyjątkowo groźnym dla Polski. Coraz częściej obserwujemy sprzężenie zmian klimatycznych z nieumiejętnym zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową, zwłaszcza iż powtarzają się trzy zagrożenia: brak wody, za dużo wody oraz zanieczyszczania wód....