Program

PROGRAM

Praktyczna gospodarka wodami zużytymi (woda deszczowa i ścieki)
dostępność wody, praktyka retencjonowania, usuwanie biogenów.

10:00

Rozpoczęcie wykładu

10:00 - 10:05
10:05 - 10:25
prof. Tomasz Heese, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Ścieki bytowe z gospodarstw domowych, zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, jako alternatywne źródło wody.

10:25 - 10:40
Stanisław Zdanowicz, Prezes Hydrosfera Józefów

Doświadczenia gminy w retencjonowaniu i wykorzystaniu wody zużytej

10:40 - 11:00
Grzegorz Brenk, Prezes APRS SA

Metody skutecznego i trwałego usuwania biogenów

111:00 - 11:05
dr inż. Andrzej Staniszewski, Prezes BIOPRO

Podsumowanie wykładów

11:05 - 11:25

Debata Ekspertów i Praktyków oraz sesja pytań i odpowiedzi

Moderatorzy:

dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO

Martyna Kutna, BIOPRO

11:25 - 11:30


Podsumowanie i zakończenie wykładu

KONTAKT

Dorota Jucewicz

Event Manager

dorota.jucewicz@biopro.pl

+48 730 033 796

 

Olga Długokęcka

Media i Promocja

olga.dlugokecka@biopro.pl

+48 605 721 555