Program

PROGRAM

Czwartek, 15 września

8:00 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:30

Oficjalne otwarcie konferencji oraz wystąpienie wprowadzające


SESJA I: Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych

9:35 - 9: 50
Magdalena Markiewicz, SAUR

Aspekty bezpośredniej ochrony infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

9:50 - 10:05
dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Zmiany w zarządzaniu dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych w wyniku zagrożeń

10:05 - 10:20
Jurij Żerlicyn, dr hab. Wolodymyr Kobyliński (Charków)

Bezpieczeństwo zasobów wody w warunkach ekstremalnych

10:20 - 10:50
prof. Tomasz Heese, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Strefy ochronne ujęć wody - tereny ochrony bezpośrednie i pośredniej oraz analizy ryzyka

10:50 - 11:05
dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Alerty wodne - ograniczenia w dostępności wody w gminie - jak temu zapobiegać?

11:05 - 11:20
Hubert Kasprzak, ZZM Kraków

Działanie rekultywacyjne na Zalewie Nowohuckim w celu pobudzenia terenów rekreacyjnych

11:20 - 11:30


Podsumowanie sesji i pytania do Prelegentów

Moderator: dr inż. Andrzej Staniszewski

11:30 - 12:00


Przerwa kawowa i networking


SESJA II: GOZ w działalności wod-kan w aspekcie wodnym i energetycznym

12:05 - 12:15
Paweł Pełka, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej; Ministerstwo Infrastruktury

Uwarunkowania prawne wykorzystania ścieków oczyszczonych w aspekcie dyrektywy

12:15 - 12:30
prof. Krzysztof Czerwionka, Politechnika Gdańska

Wykorzystanie ścieków w oczyszczalni jako wody technologiczne

12:30 - 12:45
dr inż. Ewa Wojciechowska

Wykorzystanie wód opadowych i ścieków oczyszczonych w gminie

12:45 - 13:00
Prelegenta poznamy wkrótce!

Modernizacja oczyszczalni ścieków w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie inwestycji gminy Postomin

13:00 - 13:15
Marcin Chełkowski

Kierunki zmian podejścia gmin do zarządzania osadami i odpadami biologicznymi

13:15 - 13:25
Mariusz Pyzowski, Prezes ZK Siemiatycze

Biogazownia jako efektywne wykorzystanie osadów po ściekowych

13:25 - 13:40
Prelegenta poznamy wkrótce!

Temat w przygotowaniu

13:40 - 13:50


Podsumowanie sesji i pytania do Prelegentów

Moderator: Agnieszka Spodzieja

13:50 - 14:50


Lunch


SESJA III: Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwem ekologicznym gminy

14:55 - 14:10
dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy

Kompetencje gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego

14:10 - 14:25
Prelegenta poznamy wkrótce!

Prawidłowe zarządzanie projektem mającym wpływ na środowisko naturalne w gminie

14:25 - 14:40
Prelegenta poznamy wkrótce!

Mechanizmy finansowania bezpieczeństwa energetycznego w małej i średniej gminie

14:40 - 14:55
Prelegenta poznamy wkrótce!

Finansowanie „zielonych inwestycji” – środki publiczne

14:55 - 15:05
Prelegenta poznamy wkrótce!

Edukacja - rozwój kompetencji w gminach

15:05 - 15:15


Podsumowanie sesji i pytania do Prelegentów

Moderator: prof. Sylwia Mrozowska

15:15 - 16:00

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

KONTAKT

Dorota Jucewicz

Event Manager

dorota.jucewicz@biopro.pl

+48 730 033 796

 

Olga Długokęcka

Media i Promocja

olga.dlugokecka@biopro.pl

+48 605 721 555