Program

PROGRAM

Czwartek, 30 marca

8:00 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:30

Oficjalne otwarcie konferencji oraz wystąpienie wprowadzające


SESJA I: Ochrona i bezpieczeństwo zasobów wodnych

9:35 - 9: 50

Zmiany w zarządzaniu dostępem do usług wodno-kanalizacyjnych w wyniku zagrożeń

9:50 - 10:05
Jurij Żerlicyn, dr hab. Wolodymyr Kobyliński, Ukraina, Charków

Bezpieczeństwo zasobów wody w warunkach ekstremalnych.

10:05 - 10:20
prof. Tomasz Heese, dr inż. Katarzyna Pikuła, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Strefy ochronne ujęć wody - tereny ochrony bezpośrednie i pośredniej oraz analizy ryzyka.

10:20 - 10:50
dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Alerty wodne - ograniczenia w dostępności wody w gminie - jak temu zapobiegać?

10:50 - 11:05
Hubert Kacprzyk, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Działanie rekultywacyjne na Zalewie Nowohuckim w celu pobudzenia terenów rekreacyjnych.

11:05 - 11:20
Dariusz Wełna, Jacobi Carbons Sp. z o.o

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej 2020/2184 z 16.12.2020 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Związki PFAS oraz ich usuwanie. Węgiel aktywny. Masy jonitowe.

11:20 - 11:35
Wawrzyniec Pestka, ITScience

ColiMinder - przełom w monitoringu jakości wody. Szybkie i w pełni automatyczne pomiary jakości mikrobiologicznej wody w trybie online

11:35 - 12:00

DEBATA: Bezpieczeństwo dostaw wody w obliczu kryzysów klimatycznego i geopolitycznego

Moderator: dr inż. Andrzej Staniszewski, BIOPRO

12:00 - 12:30


Przerwa kawowa i networking


SESJA II: GOZ w działalności wod-kan w aspekcie wodnym i energetycznym

12:35 - 12:50
Mateusz Kamiński, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej; Ministerstwo Infrastruktury

Uwarunkowania prawne wykorzystania ścieków oczyszczonych w aspekcie rozporządzenia UE 2020/741

12:50 - 13:05
dr inż. Ewa Wojciechowska, Politechnika Gdańska

Wykorzystanie wód opadowych i ścieków oczyszczonych w Gminie

13:05 - 13:20
prof. Krzysztof Czerwionka, Politechnika Gdańska

Wykorzystanie ścieków w oczyszczalni jako wody technologiczne

13:25 - 13:50
Andrzej Wójtowicz, Prezes Zarządu spółki „Wodociągi Słupsk”

Czas na energetykę rozproszoną w Słupsku!

13:50 - 14:05
dr inż. Marcin Chełkowski, Politechnika Krakowska, Centrum Jakości i organizacji systemów zarządzania

Kierunki zmian podejścia gmin do zarządzania osadami i odpadami biologicznymi w aspekcie wymagań prawnych

14:05 - 14:20
Mariusz Pyzowski, Prezes ZK Siemiatycze

Biogazownia jako efektywne wykorzystanie osadów po ściekowych

14:20 - 14:45

DEBATA: Czas na energetykę rozproszoną w Gminach

Moderator: dr inż. Marcin Chełkowski, Politechnika Krakowska, Centrum Jakości i organizacji systemów zarządzania

14:45 - 15:30


Lunch


SESJA III: Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwem ekologicznym gminy

15:35 - 15:50
dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy

Kompetencje gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego

15:50 - 16:05
Rafał Węglarek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Finansowanie „zielonych inwestycji” ze środków publicznych - programy krajowe i nowe perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

16:05 - 16:20

Nie taki przetarg straszny – czyli jak w trakcie realizacji inwestycji radzić sobie z błędami i brakami w dokumentacji przetargowej?

16:05 - 16:20
Tomasz Grochowski, RetencjaPL

Nowoczesne zarządzanie siecią w gminach.

16:20 - 16:50


DEBATA:  Wyzwania dla gminy w finansowaniu proekologicznych inwestycji

Moderator: prof. Sylwia Mrozowska, Uniwersytet Gdański

16:50 - 17:00

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

19:00 - 23:00

Kolacja w hotelu SADOVA

Degustacja lokalnego cydru oraz uroczyste wręczenie nagród w plebiscycie LAUR EKOGMINY

KONTAKT

Dorota Jucewicz

Event Manager

dorota.jucewicz@biopro.pl

+48 730 033 796

 

Olga Długokęcka

Media i Promocja

olga.dlugokecka@biopro.pl

+48 605 721 555