Prelegenci

Prelegenci

BIOPRO Sp. Z.o.o.
Członek Rady Programowej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
Wydział Ochrony Wód Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury
Prezes Zarządu EKOFABRYKA ZUK Wejherowo
Członek Rady Programowej
Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Członek Rady Programowej
Dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska
Ukraińskie Stowarzyszenie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
ProJet, BIOPRO
Prezes Zarządu Wodociągi Słupsk
Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Politechnika Krakowska, Centrum Jakości i organizacji systemów zarządzania
RetencjaPL
Jacobi Carbons Sp. z o.o
Politechnika Koszalińska