Komitet Programowy

The tabs are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the tabs.
Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Green Code/T4B Ekotechnologie
Dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk