EKOGMINA 2023 – V Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan.

W tym roku obradujemy w dniach 30 – 31 marca w Gdańsku, w Hotelu SADOVA.

Od 2018 roku jest skuteczną platformą wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.

Mottem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”. Obecna sytuacja geopolityczna, a także kryzys związany ze zmianami klimatu w ciągu kolejnych lat będą stanowić wyzwanie nie tylko dla rządów ale również dla samorządów i gmin. Dlatego na kwestię bezpieczeństwa ekologicznego uczestnicy konferencji będą mogli spojrzeć z trzech istotnych perspektyw.

Pierwszy dzień podzielony został na trzy sesje tematyczne:

  • Bezpieczeństwo i ochrona zasobów wodnych: sesja, w trakcie której poruszymy tematy związane z bezpieczeństwem i zmianami w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi wynikającymi zarówno ze zmian geopolitycznych, klimatycznych oraz technologicznych;
  • Bezpieczeństwo energetyczne i GOZ w działalności wod-kan: sesja, w trakcie której dyskutować będziemy o podejściu gmin do zarządzania wodą, ściekami oraz osadami i odpadami w obszarze zagadnień technologicznych, ekonomicznych oraz energetyki rozproszonej i ekologii;
  • Zarządzanie i uwarunkowania finansowo-prawne bezpieczeństwa ekologicznego gminy: sesja w czasie której pochylimy się nie tylko nad kompetencjami gmin w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego ale także podejmiemy temat sposobów skutecznego rozwoju gminy poprzez finansowania inwestycji w tym ich pozyskiwania i wykorzystywania.

Drugi dzień konferencji poświęcimy zagadnieniom radzenia sobie z odorami i substancjami toksycznymi w zakładach komunalnych. 

Zaprosimy również naszych uczestników na ciekawą wizytę studyjną. 

Nad poziomem merytorycznym naszej konferencji czuwa ukonstytuowana Rada Programowa pod przewodnictwem dr. inż. Andrzeja Staniszewskiego. Dziękujemy temu wybitnemu gronu, za przyjęcie zaproszenia do skonsultowania merytorycznej wartości wydarzenia.

Sesje plenarne będzie można również śledzić bezpłatnie online.

Obrady V konferencji EKOGMINA toczyć się będą w nowoczesnych przestrzeniach Hotelu SADOVA, zlokalizowanym w samym centrum Gdańska – od Długiego Targu dzieli go zaledwie pięciominutowy spacer.