Zakład Wodociągów i Kanalizacji Mrągowo został Partnerem Strategicznym Ekogminy 2020.

Podczas konferencji ZWIK Mrągowo będzie mogło podzielić się swoim prawie 25 letnim doświadczeniem w zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. funkcjonuje od roku 1996. Jednostka w miarę rosnących potrzeb mieszkańców, dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, została wyodrębniona jako samodzielna spółka miejska z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. ZWiK Spółka z o.o. zarządza przeszło 50-cio milionowym majątkiem. Zatrudnia 58 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy czuwają nad niezawodnym funkcjonowaniem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta i Gminy Mrągowo, niezwłocznie usuwają wszelkie awarie.

Aktualnie Mrągowo posiada pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, blisko 100% mieszkańców ma możliwość poboru wody z sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Woda zasilająca system wodociągowy miasta pozyskiwana jest pompowo z 6 studni głębinowych o łącznej wydajności 425 m3/h, zgrupowanych w rejonie jeziora Sołtyskie. Uzdatnianie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na os. Mazurskim 1A. Dzięki zastosowanej prostej i niezawodnej technologii uzdatniania, mieszkańcy Mrągowa bezpiecznie mogą spożywać wodę prosto z kranu.

 

Dodatkowo podczas konferencji odbędzie się wizyta studyjna na której zostaną zaprezentowane zadania zrealizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.
Bezpośrednimi celami realizowanego projektu są:

 

 • Zwiększenie liczby ludności oraz liczby podmiotów gospodarczych korzystających z wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
  Planowany efekt:
  Przyłączenie mieszkańców w liczbie 210 osób oraz podmiotów gospodarczych w liczbie 16 RLM, razem 226 RLM do wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
 • Wypełnienie przez aglomerację Mrągowo wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG, w szczególności art. 14 ust.1, mówiącego o ponownym wykorzystaniu osadu powstającego.
  Planowany efekt:
  Roczna przeróbka 0,6 tys. t s.m. osadów powstających w oczyszczalni ścieków i produkcja gotowego do wykorzystania produktu w postaci kompostu.
 • Poprawa efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Mrągowo.
  Planowany efekt:
  Zwiększenie o 5% efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Mrągowo w przeliczeniu na zużycie energii elektrycznej.

 

Aby zrealizować cele bezpośrednie realizacji projektu oraz osiągnąć zakładane rezultaty niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań technicznych. W związku z powyższym zaplanowano realizację następujących zadań:

 

 • Zadanie 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Leśna Droga dz. nr 10-58/96 i 10-58/97 w Mrągowie.

Zadanie wykonane w roku 2016.

 • Zadanie 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie.

Zadania dotyczące wypełnienia przez aglomerację Mrągowo wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z zakresie przeróbki osadów ściekowych.

 • Zadanie 3

Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.

Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

 • Zadanie 4

Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie.

 • Zadanie 5

Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa – Etap II.

 • Zadanie 6

Budowa instalacji PV o mocy 40 kW zlokalizowanej na działce nr 4-42/12, os. Mazurskie 1A, Mrągowo.

 • Zadanie 7

Zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią.

 

Wartość całkowita projektu brutto: 16 275 675,01 zł

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2020, zachęcamy do rejestracji

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Katarzyna Grochowska

Event Manager