Rozpoznanie zagrożeń związanych z ochroną środowiska w gminie

Małe i średnie gminy są szczególnie narażone na wszelkie zmiany wynikające zarówno z zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowanego bezpośrednio działalnością człowieka jak i tymi związanymi ze zmianami klimatu. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą rozpoznanie ewentualnych zagrożeń antropogenicznych i naturalnych w typowej gminie, które pochodzą z oddziaływania zarówno oczyszczalni ścieków czy lokalnego zakładu typu RIPOK, to tutaj powstają przede wszystkim zagrożenia, które swoim oddziaływaniem mają wpływ zarówno na stan ujęć wody, jezior, jakość powietrza czy też atrakcyjność gminy pod względem turystycznym, a nawet gospodarczym. Podczas dyskusji poznamy strategie i scenariusze umożliwiające przeprowadzenie działań ograniczających zagrożenia w gminie, poprawę środowiska naturalnego i zmniejszenie tzw. efektu domina wpływu zanieczyszczeń.

Omawiana tematyka obejmie wyzwania gminy w zakresie:

 

  • zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
  • zanieczyszczenia gleb;
  • dysproporcje rozwojowych gmin w procesach oczyszczania ścieków i powietrza;
  • drogi emisji zanieczyszczeń (oczyszczalnie, RIPOK, lokalny przemysł), 
  • rekultywacji zbiorników wodnych
  • wpływu inwestycji/modernizacji istniejącej infrastruktury na jakość środowiska w gminie

 

Całość warsztaty zostanie poprowadzona w innowacyjnej formule: gry strategicznej!

Warsztat poprowadzą: Andrzej Staniszewski oraz Katarzyna Pikuła 

Serdecznie zapraszamy do zapisów: rejestracja

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager