Inwestycje w gminie jako niezbędny warunek rozwoju  – realia, problemy i wyzwania

 Szanse rozwoju gospodarczego gminy oceniać można m.in. na podstawie zakresu i rodzaju prowadzonych tam inwestycji. W trakcie warsztatów poznamy znaczenie inwestycji gminnych jak i sposób ich prowadzenia oraz strategię ich rozsądnego planowania. Przeanalizujemy cały proces inwestycyjny od etapu podjęcia decyzji poprzez sposoby pozyskania środków, a skończywszy na współpracy  z wykonawcą.

Warsztat zostanie przeprowadzony w dwóch częściach:

Część 1

  • Dlaczego warto w gminie realizować inwestycje
  • Realizacja założeń inwestycji oraz wynikające z tego wcześniejsze rozpoznanie zagrożeń
  • Planowanie i wynikające z tego wymagania dla gminy np. planowanie wieloetapowości inwestycji, wpływ inwestycji na zakłady komunalne itp.
  • Inwestycje uzupełniające,
  • Możliwe kierunki realizacji inwestycji,
  • Dialog z wykonawcą.

Prowadzący: Tomasz Radziwanowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o.

Część 2

  • Jak przygotować się do organizacji finansowania projektu inwestycyjnego
  • Budżet projektu i montaż finansowy.
  • Dostępne firmy finansowania zwrotnego i bezzwrotnego.
  • Projekcje finansowe, wnioski taryfowe i polityka cenowa. Jaki wpływ ma projekt w dłuższej perspektywie

Prowadzący: Rafał Szporko, DS Consulting 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów: rejestracja

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager