Podczas sesji utrzymanie wod-kan opowiemy Państwu o działaniach podejmowanych na oczyszczalni ścieków, organizacji małej zlewni, oraz oszczędzaniu energii. Przedstawiciel Wód Polskich opowie także o Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków.

Sesje poprowadzi dr hab. inż Wojciech Dąbrowski, prof. PB. Wojciech Dąbrowski od 1990 roku pracuje na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Od 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze  Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Autor wielu publikacji, prac badawczych, monografii i wdrożeń z zakresu inżynierii środowiska. Profil naukowy i ekspercki obejmuje: oczyszczanie ścieków przemysłowych, komunalnych oraz bytowych, gospodarkę osadami ściekowymi i utylizację odpadów. Od połowy lat 90. współwłaściciel firmy Ekom, która wspiera samorządy i przemysł w zakresie rozwiązań inżynieryjnych i ochrony środowiska. Autor ekspertyz, ocen oddziaływania na środowisko, operatów  i pozwoleń zintegrowanych (IPPC).

Profesor podczas EKOGMINY opowie także o wyborze optymalnego systemu oczyszczania ścieków – przykładach, budowie i eksploatacji.

 

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager