weglarek

Rafał Węglarek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rafał Węglarek, Manager Projektu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Chemicznym na kierunku Technologie Ochrony Środowiska (specjalizacja: Systemy Ochrony Środowiska) oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska (profil: Inżynieria Sanitarna; specjalność: Oczyszczalnie i Składowiska). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki i Automatyki na kierunku Energetyka Odnawialna i Sieci Inteligentne. W latach 2012-2018 zatrudniony w Urzędzie Gminy Luzino na stanowiskach Inspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej oraz ds. pozyskiwania środków unijnych. W latach 2013-2018 Koordynator projektów unijnych w ramach: PROW 2007-2013, PO IiŚ 2007-2013, PO RYBY 2007-2013, POIG 2007-2013, POKL 2007-2013 oraz PO IiŚ 2014-2020 i RPO WP 2014-2020. Od 2018 r. związany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Dziale Programów Regionalnych.

Powrót

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager