prof-dr-hab-inz-tomasz-heese-3

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania koncentrują się na ochronie środowiska, głównie ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Zrealizowane wdrożenia obejmują programy ochrony, renaturalizacji i rekultywacji wód. Dotyczy to jezior, oczek wodnych, zbiorników zaporowych i rzek. Oprócz zagadnień o charakterze inżynierskim realizowane są badania dotyczące ochrony bioróżnorodności i monitoringu organizmów wodnych w tym szczególnie ichtiofauny. Z istotnych programów międzynarodowych to projekt finansowany z 7 PR UE dotyczący proekologicznych rozwiązań transportowych łączących transport wodny z miejskim i ich telematyką. W latach 2013-2019 realizował jako członek zespołu projekt dotyczący drożności ekologicznej rzeki Drawy finansowanego z programu LIFE+ (łagodzenie skutków fragmentacji rzek przez wyposażenie stopni wodnych w nowoczesne przepławki dla ryb). Autor licznych publikacji, wydawnictw książkowych oraz opracowań dla gospodarki. Obecnie członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (od 2019), Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego (od 2021) oraz Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego (od 2008).

Powrót

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager