prof-dr-hab-inz-tomasz-heese-3

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Politechnika Koszalińska

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania koncentrują się na ochronie środowiska, głównie ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Zrealizowane wdrożenia obejmują programy ochrony, renaturalizacji i rekultywacji wód. Dotyczy to jezior, zbiorników zaporowych i rzek. Oprócz zagadnień o charakterze inżynierskim realizowane są badania dotyczące ochrony bioróżnorodności i monitoringu organizmów wodnych w tym szczególnie ichtiofauny. W ramach realizacji programów międzynarodowych realizował projekt finansowany z 7 PR UE. Obecnie jest członek zespołu realizującego projekt dotyczący drożności ekologicznej rzeki Drawy finansowanego z programu LIFE+. Autor licznych publikacji, wydawnictw książkowych oraz opracowań dla gospodarki. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB oraz Rady Naukowej Słowińskiego Parku narodowego.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2019, zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178