wojnowska

Marta Wojnowska

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; główny specjalista do spraw analiz ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; członek zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych IGWP; wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia taryfowego, a także problematyki związanej z ustalaniem opłat za usługi wodne; autorka artykułów w Zeszytach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, kwartalniku „Wodociągi Polskie” oraz innych czasopismach branżowych.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2019, zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178