microsoftteams-image-5

Mariusz Cytowski

Senior Projekt Manager, Ecol-Unicon

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Inżynier z ponad 18 letnim doświadczeniem w branży wodno-kanalizacyjnej. Od początku działalności zawodowej zaangażowany w wprowadzanie nowych rozwiązań, którego wspiera grono doświadczonych, ambitnych inżynierów pełnych pasji w dążeniu do usprawnienia systemów ochrony wód. Duże doświadczenie związane z certyfikacją oraz badaniami produktów. Kierownik projektu budowy pierwszego w Polsce stanowiska do badań skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz certyfikacji separatorów na zgodność z Normą PN-EN 858, co umożliwiło oznaczenie produktów znakiem CE. Kierownik projektu certyfikacji układów pompowych Ecol-Unicon, potwierdzona zgodność z normą PN-EN 1205-1 i uzyskanie certyfikatu CE na typoszeregi tłoczni ETS/ESS oraz pompowni EPS. Kierownik projektu Bumerang – systemu monitoringu urządzeń wod-kan. Obecnie zaangażowany w projekty R&D, skupiające się na wprowadzeniu urządzeń/rozwiązań poprawiających i usprawniających eksploatacje urządzeń wodno-kanalizacyjnych – układów pompowych oraz systemów monitoringu i zarządzania.

 

Powrót

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager