ewak

Ewa Kamieńska

Dyrektora Departamentu Ochrony Wód NFOŚIGW

Ewa Kamieńska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Od 1983 r. jest zawodowo związana z ochroną środowiska. W pierwszych latach pracy zawodowej doświadczenia zdobywała w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w biurach projektowych wyspecjalizowanych w projektowaniu oczyszczalni ścieków. Od 1996 r. zatrudniona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w komórce ekologicznej związanej z dziedziną ochrony wód. Była koordynatorem kilkuset projektów współfinansowanych ze środków krajowych. Posiada gruntowną znajomość zarówno zagadnień merytorycznych jak i zasad finansowania inwestycji ze środków krajowych i europejskich. Od 2009 r. pracowała na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu, a od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Wód.

Powrót

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager