michalska

dr n. med. Małgorzata Michalska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Doktor nauk medycznych w Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań jest mikrobiologia powietrza zewnętrznego i wewnętrznego zwłaszcza bioaerozol morski. Pani Małgorzata brała udział w badaniach mikrobiologicznych powietrza atmosferycznego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk- Szadółki, na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chlebnicy, w oczyszczalni Gdańsk- Wschód, w oczyszczalni Gdynia Dębogórze, w Tczewie. Prowadziła badania stanu środowiska strefy przybrzeżnej wód morskich, cieków, kanałów prowadzonych dla Zarządu Miasta Sopotu, Gdyni i Gdańska . Wykonywała ekspertyzy urządzeń służących do oczyszczania ścieków na statkach eksploatowanych przez polskich i zagranicznych armatorów zgodnie z umową zawartą z Polskim Rejestrem Statków. Prowadziła również oceny skuteczności dezynfekcyjnego działania systemu urządzeń UV hosp. przeznaczonego do dezynfekcji ścieków szpitalnych. Oznaczała mikrobiologicznie i parazytologicznie zanieczyszczenia osadów ściekowych Prowadziła ocenę mikrobiologiczną w ramach raportu oddziaływania na wody morskie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni „Gdańsk – Wschód” wprowadzonych do Zatoki Gdańskiej kolektorem podmorskim w odległości 2,5 km od brzegu”. Brała miedzy innymi udział w projektach dotyczących rekultywacji rejonu wyrobisk porefulacyjnych na Zatoce Puckiej, w monitoringach stanu ekologicznego Bałtyku, w utworzeniu systemu morskich obszarów Bałtyku i jego pobrzeża.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2019, zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178