bujny-jedrzej-28x18-ok

dr Jędrzej Bujny

SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Partner w Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie.

 

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno-ściekowej.  Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym dotyczących uciążliwości zapachowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Powrót

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager