w_ciezak

dr inż. Wojciech Cieżak

Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie rozwiązań koncepcyjnych i projektowania systemów wodociągowych oraz kanalizacyjnych, modelowania przepływów a także prognozowania rozbiorów wody w systemach wodociągowych. W latach 1996-2001 studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej (specjalność: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, specjalizacja: wodociągi i kanalizacja). W latach 2001-2005 był doktorantem na macierzystym Wydziale i we wrześniu 2005 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Analiza efektywności metod statystycznych i sztucznych sieci neuronowych w bieżącym prognozowaniu poboru wody w miejskich systemach wodociągowych” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Od 2005 roku jest wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej (w latach 2012-2016 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i zamiejscowych na Wydziale Inżynierii Środowiska). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Ponadto w ramach działalności zawodowej uczestniczył w projektowaniu (koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane i wykonawcze) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ośrodkach miejskich i wiejskich m.in. we Wrocławiu, Polkowicach, Obornikach Śląskich, Wiszni Małej, Czernicy, brał udział w badaniach i analizach związanych z modelowaniem przepływów wody w systemach wodociągowych we Wrocławiu, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Polanicy Zdrój i innych. Współautor opinii i ekspertyz związanych z projektowaniem oraz eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zainteresowania: programowanie skryptów i aplikacji, budowa sieci i konfiguracja urządzeń sieciowych w zakresie dostępu do internetu.

Hobby: turystyka rowerowa, wędkarstwo, ogrodnictwo.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2018, zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa:
799 zł netto + 23% VAT (982,77 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178