staniszewski_kwadrat-584x460

dr inż. Andrzej Staniszewski

BIOPRO Sp. z o. o.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego, doktor nauk przyrodniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chemii analitycznej, biogeochemii, inżynierii chemicznej w tym w projektowaniu, testowaniu oraz wdrażaniu komercyjnemu urządzeń umożliwiających oczyszczanie i pomiar zanieczyszczeń ścieków. Autor i współautor wielu patentów i publikacji w czasopismach branżowych oraz naukowych, krajowych i międzynarodowych zarówno z dziedziny chemii, geochemii jak i inżynierii środowiska oraz oczyszczania powietrza. Współorganizator i uczestnik wielu konferencji krajowych międzynarodowych.

 

Zainteresowania zawodowe dotyczące źródeł i intensywności rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych oraz umożliwiły opracowanie wielu urządzeń do podczyszczania ścieków i powietrza, procedur analitycznych, próbników osadu, wody i powietrza oraz procedur pomiarowych i technologicznych w zakresie oceny efektywności działania urządzeń do oczyszczania ścieków na podstawie automatycznych pomiarów ciągłych in-situ.

 

Zdobyte doświadczenie umożliwia poruszanie się w szeroko pojętych zagadnieniach technicznych i naukowych dotyczących ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Jednocześnie pracując jako Kierownik ds. Badań i Rozwoju w firmie Ecol-Unicon opracował, unowocześniał, testował i wdrożył wiele urządzeń służących oczyszczaniu ścieków i powietrza, gdzie wynikające z tego zmiany umożliwiły między innymi poprawienie technologii zapewniających zgodność z normami EN-PN np. separacji oleju czy sterowania ciągłymi procesami pomiarowymi. Wiedza i doświadczenie umożliwiły w 2017 r. zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego rozwiązania systemu oczyszczania powietrza w halach sortowni wraz z opracowaniem procedur pomiarowych i kontrolnych.

Powrót

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager