dabrowski_wojcie

dr hab. inż. prof. PB Wojciech Dąbrowski

Politechnika Białostocka

 

Wojciech Dąbrowski od 1990 roku pracuje na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Od 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze  Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Autor wielu publikacji, prac badawczych, monografii i wdrożeń z zakresu inżynierii środowiska. Profil naukowy i ekspercki obejmuje: oczyszczanie ścieków przemysłowych, komunalnych oraz bytowych, gospodarkę osadami ściekowymi i utylizację odpadów. Od połowy lat 90. współwłaściciel firmy Ekom, która wspiera samorządy i przemysł w zakresie rozwiązań inżynieryjnych i ochrony środowiska. Autor ekspertyz, ocen oddziaływania na środowisko, operatów  i pozwoleń zintegrowanych (IPPC).

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2020, zachęcamy do rejestracji

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178