asikorska

dr Agata Sikorska

Rada Ochrony Czystości Atmosfery

Doktor nauk chemicznych. Przez wiele lat wykładowca uczelni wyższych  o specjalizacji syntezy organicznej i technologii chemicznej. W przeszłości dyrektor zarządzający firm związanych z ochroną środowiska. Autorka kilkudziesięciu pozycji naukowych i  analiz biznesowych  z zakresu syntezy, technologii chemicznej i implementacji innowacyjnych procesów ochrony środowiska.  Opatentowała metodę unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zrealizowała kilkanaście projektów R&D związanych z ochroną środowiska (m.in. projekt przy wsparciu funduszu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. efektywności energetycznej; technologii CCS i odnawialnych źródeł energii). Jest autorką kilkunastu receptur preparatów do stabilizacji, dezynfekcji, dezodoryzacji, które swoim działaniem nie zaburzają równowagi ekosystemowej oraz nie wpływają niekorzystnie na środowisko. Opracowała projekt zagospodarowania i stabilizacji odpadów kanalizacyjnych prowadzącej do otrzymania pełnowartościowego materiału użytkowego.  Szkoleniowiec  z zakresu nowoczesnych metod utrzymania czystości powietrza, zarządzania przedsiębiorstwami komunalnymi w systemie „circular economy”, analiz biznesowych  nt. oddziaływania na środowisko. Od 2019 r. prezes Rady Ochrony Czystości Atmosfery. Współpracuje z podobnymi ośrodkami z USA, UK i Japonii. Uczestniczy w ogólnoświatowym projekcie budowania geoprzestrzennej sieci informacji nt. interakcji cząsteczek zanieczyszczających powietrze i ich wpływu na środowisko. Bada mechanizmy powstawania  zanieczyszczeń wtórnych i zmiany własności zapachowych powietrza. Jako prezes ROCA opiniuje wyniki badań wdrożeniowych nt. zaawansowanych metod chemicznych oczyszczania powietrza i implementacji nowoczesnych technologii znoszenia uciążliwości zapachowych. Uczestniczy w certyfikacji wydajności fizyko-chemicznej metod i środków zmniejszających zanieczyszczenie powietrza i/lub obniżających uciążliwość zapachową.

Współpracuje jako konsultant z wieloma polskimi firmami w zakresie technologii chemicznych i szeroko rozumianej neutralizacji odorów.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2019, zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178