betina-wysocka-bereda-2

Betina Wysocka-Bereda

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim

Betina Wysocka – Bereda jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 – 2000) Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, o kierunku „Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów”. Równolegle ukończyła również podyplomowe „Studium pedagogiczne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1999 – 2000), podyplomowe studia „Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw” (2002-2003) i podyplomowe studia „Zamówienia publiczne” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012-2013). Jest tegoroczną absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Zrównoważony rozwój w strategii firmy” w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również szereg szkoleń z zakresu funduszy unijnych, kontroli oraz audytu. Od 20 lat zawodowo związana jest z inżynierią i ochroną środowiska. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w którym pracowała 15 lat zajmując się oceną wniosków o dofinansowanie, w tym przede wszystkim ze środków unijnych, kontrolą zamówień publicznych, a także audytem wewnętrznym. Od 2004 pełniła również funkcje kierownicze. Od 5 lat pracuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim. Koordynuje pracę Jednostki Realizującej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, a także zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla wielu innych przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę.

Temat prezentacji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”

Powrót

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager