anna-czyzewska

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej  – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska. Na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł magistra inżyniera inżynierii  środowiska. Posiada również tytuł MBA uzyskany w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie  Warszawskim.

Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze  Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA” / od 1991 r. „STOLICA CONSULTING, Sp. z o.o., dochodząc do stanowiska projektanta po uzyskaniu w 1989 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W Biurze STOLICA zajmowała się projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności dla aglomeracji warszawskiej.

Od 1994 zatrudniona w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska.

W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie  S.A. oraz  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” I, II, III faza, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka.

W latach 2011-2015 członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz w latach 2014 -2016 członek Krajowej Rady Promocji  Funduszu Żeglugi Śródlądowej

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji EKOGMINA 2019, zachęcamy do rejestracji

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178