Partnerem generalnym EKOGMINA 2020 została firma T4B Technologię wraz z firmą ProfiKomp

T4B Ekotechnologie Sp. z o. o. specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych technologii dla inżynierii środowiska i energetyki. Zespół doświadczonych inżynierów o wysokich kwalifikacjach świadczy usługi doradcze  w zakresie implementacji i serwisu zaawansowanych technologii. Grupa ekspertów wspiera klienta całościowo na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Firma projektuje i buduje kompletne linie technologiczne wdrażając innowacyjne rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i szeroko rozumianej energetyki. Dzięki wieloletniej działalności na rynku ochrony środowiska spółka jest partnerem renomowanych europejskich producentów urządzeń technologicznych, w tym firm: ProfiKomp, WEHRLE i BIANNA RECYCLING.

Grupa ProfiKomp z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym jest jednym z liderów rynku przetwarzania bioodpadów w Europie. ProfiKomp® pragnie odgrywać decydującą rolę w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie w dziedzinie wykorzystania bioodpadów i produkcji wysokiej jakości kompostu.

Misją ProfiKomp® jest tworzenie wartości z odpadów, z myślą o opłacalności ekonomicznej i zrównoważonym rozwoju. Ich celem jest opracowywanie złożonych technologii, które są innowacyjne, a ich eksploatacja jest ekonomiczna, aby pomóc swoim partnerom w wytwarzaniu wysokiej jakości produktów ulepszających glebę z odpadów ulegających biodegradacji.

ProfiKomp® specjalizuje się w utylizacji odpadów biodegradowalnych z zastosowaniem technologii tlenowych, takich jak kompostowanie, stabilizacja i suszenie.

Od 2000 roku ProfiKomp® dostarcza zamknięte, napowietrzane   technologie przetwarzania odpadów, oparte na działaniu półprzepuszczalnej membrany, wyposażone w systemy kontroli i pomiarów. Laminaty lidera na rynku światowym, marki GORE® Cover są specjalnie opracowane do kompostowania i przetwarzania różnych rodzajów bioodpadów. Ciągłe innowacje i rozwój w oparciu o doświadczenie gwarantują, że ich partnerzy otrzymują wysokiej jakości rozwiązania technologiczne dla swoich problemów związanych z gospodarką odpadami.

Zgodnie z  wewnętrznym systemem zarządzania jakością ProfiKomp® zapewnia swoim partnerom usługi projektowe, konsultacyjne i wdrożeniowe, od projektowania systemów i rozwiązań, poprzez dostarczanie elementów technologii, aż po uruchomienie zakładów. Jeśli  partnerzy tego oczekują, z przyjemnością udzielają również informacji i usług konsultacyjnych dla już działających zakładów. W laboratorium badawczym prowadzą liczne formy badań materiałów odpadowych, gleb, kompostów i produktów nawozowych.

Eksperci ProfiKomp® uruchomili ponad 80 zakładów przetwarzania odpadów na całym świecie: w Europie i kilku krajach azjatyckich. Wykorzystując różnorodne surowce i odpady biodegradowalne, zakłady te wytwarzają cenne produkty ulepszające glebę.

ProfiKomp® kładzie również duży nacisk na projekty badawczo-rozwojowe. Uczestniczyli w kilku węgierskich i europejskich projektach badawczo-rozwojowych dotyczących wykorzystania bioodpadów we współpracy z różnymi firmami, uniwersytetami i instytutami badawczymi. Dzięki ciągłym innowacjom wewnętrznym mogą z powodzeniem ulepszać swoją technologię w odpowiedzi na potrzeby partnerów i otrzymywane opinie.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z partnerami poprzez publikacje akademickie, prezentacje ekspertów, akredytowane kursy, a także własne wydawane wysokiej jakości czasopismo w języku węgierskim i angielskim, Biowaste Magazine.

Sukces ProfiKomp® wynika z ciągłych innowacji, profesjonalnego zaangażowania ekspertów i pracowników oraz wysokiej jakości pracy dostawców, które zapewniają skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z przetwarzaniem odpadów.

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager