Z ogromną przyjemnością informujemy, że I Forum Praktyków EKOGMINA 2018 zostało objęte Patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Misją Funduszu jest działanie na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego strefy przybrzeżnej Bałtyku. WFOŚiGW angażuje się w projekty z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminach, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zwiększenia udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji o gdańskim WFOŚiGW

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager