Rekultywować, czy nie rekultywować – oto jest pytanie!

Co zrobić gdy padnie pytanie, czy dany zbiornik należy rekultywować? Pytanie to pada zazwyczaj w przypadku, gdy ktoś pozazdrości innym wspaniałych miejsc rekreacji z bogatym dobrostanem przyrodniczym lub też zauważy, iż z istniejącym u niego stawem, jeziorem coś złego się stało, czyli niestety wiele czasu już upłynęło na degradacji zbiornika.

W ostatnich latach widać duże zainteresowanie gmin, kierunkiem realizacji tzw. „równoważonego rozwoju”, który oczywiście wpisuje się idealnie w obszary procesów rekultywacji zbiorników wodnych. Działania takie mają na celu z jednej strony zagwarantowanie mieszkańcom dostępu do zasobów przyrodniczych oraz czystej wody, a z drugiej, ochronę jezior i stawów przed ich postępującą degradacją. Naukowcy, przyrodnicy, a także profesjonaliści starają się wybrać procesy rekultywacji najlepiej dopasowane do danego przypadku, gdzie uwzględnia się obok badań fizykochemicznych, biologicznych, także wiek zbiornika, jego historię geologiczną czy też położenie geograficzne. W całym tym procesie należy oczywiście uwzględnić szereg działań antropogenicznych, które niestety przyczyniły się do obecnego stanu, w tym wzrastającą liczbę ludności, postępującą urbanizację terenów, uprzemysłowienie oraz rozwój turystyki, a także rozwój rolnictwa na terenie zlewni, nie wspominając o jakości ścieków transportowanych z oczyszczalni ścieków, czy też kontroli szamb.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dodaj komentarz