Podczas sesji Eksploatacja wod-kan opowiemy Państwu, o modernizacji w Mrągowie, planowaniu modernizacji, eksploatacji w dobie kryzysu oraz o wyborach optymalnego systemu oczyszczania ścieków.

Sesję poprowadzi członek rady programowej EKOGMINY Andrzej Osiński.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Pracując  jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system  zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność – zgodnie z nowoczesnymi standardami. Od 2012 r.  do 2017 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Eksploatacji w firmie Ecol-Unicon sp. z o.o. specjalizując się w problemach wód opadowych i roztopowych. Obecnie Ekspert ds. wód opadowych w firmie RETENCJAPL Sp. z o.o.Członek Pomorskiej Izby Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/ 0027/12 . Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – Zaświadczenie Nr 1946098

Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą ( Senegal , Libia , Rosja).

Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo –kanalizacyjnych.

Ponadto współtworzył koncepcję  powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.

Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym”, czy „Gaz Woda i technika sanitarna”.

Obecnie jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie-  Przewodniczącym zespołu Ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych.

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager