EKOGMINA 2021 – IV Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan.

 

Od 2018 roku tworzymy skuteczną platformę wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przez nas przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach.

 

W tym roku nasze Forum przygotowaliśmy pod hasłem „Gminna woda dla klimatu”, co również jest pokłosiem niepokojących zmian, jakie obserwujemy nie tylko w polskich, ale również europejskich miastach. Dlatego chcemy dyskutować o wodzie, jako kluczowym zasobie gmin i miast, a do tego tematu chcemy podejść całościowo i przyjrzeć się różnym perspektywom.

 

Pierwszy, plenarny dzień naszego wydarzenia, podzieliliśmy na trzy sesje tematyczne:

– sesja technologiczna, w której będziemy przyglądać się najnowszym rozwiązaniom w gospodarce wodno-ściekowej;

– sesja klimatyczna, którą poświęcimy zagadnieniom retencji wód opadowych w gminach, rekultywacji zbiorników wodnych oraz zagadnieniom zielonej energii;

– sesja edukacyjna, w czasie której pochylimy się nie tylko nad kompetencjami przyszłości i znaczeniu edukacji ale również zapytamy ekspertów o źródła skutecznego finansowania inwestycji, jak je pozyskiwać i wykorzystywać.

 

Nad poziomem merytorycznym sesji plenarnych czuwać będą: prof. Krzysztof Czerwionka (Politechnika Gdańska), Marzena Sobczak (Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) oraz Agnieszka Spodzieja (Główny Ekolog BOŚ Bank). Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy również między innymi: prof. Tomasza Heese (Politechnika Koszalińska), prof. Jan Marcin Węsławski (Dyrektor Instytutu Oceanografii PAN) a także praktyków związanych z branżą wod-kan, edukacją ekologiczną oraz ekspertów od pozyskiwania funduszy na działania związane z niebiesko-zieloną infrastrukturą.

 

Pierwszy dzień konferencji (sesje plenarne) będą dostępne dla uczestników na specjalnie przygotowanej platformie streamingowej, zatem jest możliwość śledzenia prezentacji i paneli dyskusyjnych również w formule online.

 

Drugiego dnia zaprosimy naszych uczestników na wartościowe warsztaty z ekspertami pogłębiające wiedzę o praktyczne narzędzia oraz analizujące konkretne studia przypadków. Ponadto przygotowujemy angażujące wizyty studyjne i działania terenowe. Jak co roku, gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

 

Obradować będziemy we wnętrzach Narodowego Muzeum Morskiego w malowniczej scenerii wyspy Ołowianka. Z okien foyer roztacza się widok na Motławę, legendarnego Sołdka, Długie i Rybackie Pobrzeże oraz ratuszowe i kościelne wieże Starego Miasta. Nie zabraknie też innych atrakcji w typowym morskim klimacie.

 

Zapraszamy do Gdańska w dniach 7-8 października 2021.

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager