W dniach 23-25 odbyła się konferencja Ekogmina pod której egidą, już po raz trzeci spotkali się specjaliści, naukowcy i praktycy w celu wymiany doświadczenia  i wiedzy. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się Mrągowie, gdzie ilość oraz zakres inwestycji wod-kan stały się ważnym punktem do dyskusji. Podczas dnia plenarnego odbyło się w sumie 21 wystąpień poruszających tematy eksploatacyjne i środowiskowe.

Zgodnie z tradycją Konferencja składała się z dwóch części: Branżowej i Środowiskowej, których tematy były związane z technologią, rozwojem, utrzymaniem oraz wpływem branży wod-kan na środowisko. W pierwszej sesji w cieniu pandemii poruszane zostały tematy dotyczące bieżącej eksploatacji oraz jej prowadzenia w czasie kryzysu na przykładzie badań i doświadczeń w Europie, które przedstawiła pani Klara Ramm z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Zostały również wypunktowane przez prof. Krzysztofa Czerwionkę najważniejsze założenia dotyczące utrzymania pracy systemów wod-kan w małych i średnich gminach, a  przykładem praktycznym takiego działania było wystąpienie dyrektora Dariusz Rohde, który przedstawił sposoby organizacji działań w małej zlewni i oczyszczalni ścieków dla Spółki Komunalnej w Gniewinie.

Tematy wystąpień również tych prowadzonych zdalnie miały na celu zwiększyć wiedzę, a przede wszystkim wywołać dyskusję na temat działań właśnie w małych i średnich gminach, dlatego też podczas sesji dotyczącej rozwoju mecenas Jędrzej Bujny poruszył aktualne zmiany prawa budowlanego i jego wpływu na działania i decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie wod-kan. Wstępem do sesji środowiskowej było wystąpienie pani Anny Czyżewskiej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie przedstawione zostały sposoby wykorzystania programów finansowania inwestycji z obszaru zmian klimatu prowadzonych przez NFOŚiGW.

Tematy z obszaru branży wod-kan w pierwszej sesji stanowiły platformę wymiany doświadczeń praktycznych podczas gdy sesja środowiskowa wskazywała już na skutki podejmowanych decyzji i bezpośrednich powiazań pomiędzy technologią, a środowiskiem naturalnym, a co za tym idzie obserwowanym zmianom klimatu.

Podczas sesji środowiskowej podzielonej na trzy części tj. Czyste Powietrze, Czysta Woda i Czysta Ziemia, wskazane zostały przykłady oddziaływania zakładu komunalnego czy inwestycji z branży wod-kan na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa, a nawet całej gminy. Pani profesor Lidia Wolska z Zakładu Toksykologii Środowiska wskazała jakie działania w gminie mają bezpośredni wpływ na zdrowie i środowisko naturalne, a praktyczne działania wskazane zostały przez pana Marcina Chełkowskiego i Andrzeja Sobolaka, którzy w swoich wystąpieniach zobrazowali prawidłowe i skuteczne działania bezpośrednie w przedsiębiorstwie czy gminie np. sposoby zbierania i przetwarzania odpadów czy też osadów ściekowych wraz ze skazaniem miejsc w których powstają odory czy odcieki mające w konsekwencji wpływ na stan środowiskowy w gminie. A gminy to także zbiornik wodne, jeziora, stawy, podczas sesji prof. Tomasz Heese podniósł temat usług ekosystemów wód powierzchniowych, dzięki którym jest możliwy zrównoważony rozwój w gminie, a wskazania działań w wystąpieniu były dla nich wytycznymi konkretnych działań. Należy podkreślić że temat ten poruszany został podczas konferencji Ekogmina 2020 po raz pierwszy w Polsce i stanowi punk wyjścia do dalszych działań i dyskusji zwłaszcza, iż podczas wystąpienia pana Huberta Kacprzyka z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dowiedzieliśmy się jak wygląda tzw. „mapa drogowa” przygotowań do rekultywacji zbiornika wodnego na przykładzie Zalewu Nowohuckiego, który przygotowywany jest z wiodącym przesłaniem właśnie wykorzystania usług ekosystemów.

Sesja środowiskowa zakończona została podpisaniem się uczestników konferencji pod Manifestem Klimatycznym, którego główne tezy powinny stanowić dla branży wod-kan odniesienie do podejmowanych decyzji inwestycyjnych czy technologicznych, a dla nas wszystkich stanowić refleksję w pracy i działaniach codziennych.

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager