Kolejna sesja środowiskowa poruszy tematy związane z czystym powietrzem.

W trakcie sesji omówione zostaną zagadnienia dotyczące ochrony powietrza i wynikające z tego bezpośrednie działania mające na celu ochronę zarówno mieszkańców gminy jak i pracowników zakładów komunalnych czy też gminnych oczyszczalni.

Sesję poprowadzi dr. inż. Andrzej Staniszewski, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie chemii analitycznej, biogeochemii, inżynierii chemicznej w tym w projektowaniu, testowaniu oraz wdrażaniu komercyjnemu urządzeń umożliwiających oczyszczanie i pomiar zanieczyszczeń ścieków. Autor i współautor wielu patentów i publikacji w czasopismach branżowych oraz naukowych, krajowych i międzynarodowych zarówno z dziedziny chemii, geochemii jak i inżynierii środowiska oraz oczyszczania powietrza.

Podczas tegorocznej edycji EKOGMINY dr Staniszewski będzie miał także swoje wystąpienie na temat: Technologia, wiedza i doświadczenia dla Środowiska Naturalnego.

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager