Podczas tegorocznej konferencji zaplanowaliśmy 3 bloki środowiskowe.

Zaczynając od końca, blok czysta woda zakończy część wykładową EKOGMINY 2020. Sesja poprowadzona przez prof. dr hab. n. chem. Lidię Wolską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, poruszy tematykę kierunków działań w gminach dotyczących wody i ścieków. Spróbujemy wskazać nowe wyzwania prawne i technologiczne celem zrównoważonego rozwoju ekosystemów wód powierzchniowych oraz gospodarki wodą pitną.

Zobacz wystąpienia w tej sesji: https://ekogmina.biopro.pl/#program

Profesor Wolska podczas EKOGMINY będzie miała także swoje wystąpienie nt.: Zagrożeń zdrowotnych wynikających z emisji lotnych związków organicznych z terenu  oczyszczalni oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Profesor dr hab. n. chem. Lidia Wolska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechnice Gdańskiej i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz na stażach naukowych w Niemczech i Kanadzie. Była kierownikiem lub wykonawcą w 22 projektach naukowo-badawczych. Jest autorką lub współautorką ponad 160 recenzowanych publikacji o sumarycznym współczynniku oddziaływania IF>200 i indeksie h=18.

Więcej informacji: https://ekogmina.biopro.pl/prelegenci/prof-dr-hab-n-chem-lidia-wolska/

 

Powrót

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUM EKOGMINA 2021!

 

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO!

 

Koszt uczestnictwa:

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager