W tym roku, drugiego dnia (8 października) będzie można wziąć udział w aż trzech sesjach warsztatowych!

 

Warsztaty odbywać się będą w Hotelu Qubus Gdańsk w godzinach 9:00 – 12:00

 

BLOK WARSZTATOWY I  Zrównoważony rozwój gminy

Małe i średnie gminy są szczególnie narażone na oddziaływanie obserwowanych zmian klimatu i to one jednocześnie posiadają wiele miejsc wymagających natychmiastowej interwencji technologicznej, wielu pomysłów, pracy oraz dofinansowań. Dlatego, w trakcie przeprowadzanych warsztatów uczestnicy zaangażują się w zrównoważony rozwój gminy, w rozwój, który ma istotny wpływ na stan ujęć wody, jezior, jakość powietrza czy też atrakcyjność gminy pod względem turystycznym oraz gospodarczym. Podczas warsztatów uczestnicy wykreują własne strategie oraz możliwe scenariusze umożliwiające poprawę funkcjonowania gminy i warunków życia mieszkańców. Warsztaty zostaną przeprowadzone w znanej z poprzedniej edycji konferencji „Ekogmina” formule gry strategicznej!

Omawiana tematyka obejmie wyzwania gminy w zakresie:

·    zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;

·    zanieczyszczenia gleb;

·    dysproporcje rozwojowych gmin w procesach oczyszczania ścieków i powietrza;

·    drogi emisji zanieczyszczeń (oczyszczalnie, RIPOK, lokalny przemysł), 

·    rekultywacji zbiorników wodnych

·    wpływu inwestycji/modernizacji istniejącej infrastruktury na jakość środowiska w gminie

 

Warsztat poprowadzą: Agnieszka Spodzieja, Andrzej Staniszewski, Agnieszka Pikuła

 

 

BLOK WARSZTATOWY II Betonoza – jak planować i sfinansować wysokiej jakości zielono-niebieską infrastrukturę

Uczestnicy warsztatów staną się osobami odpowiedzialnymi za plan ograniczenia skutków betonozy w miejscowości Ekogmina. Mając do dyspozycji plany centrum miejscowości, zdiagnozowane i omówione przez moderatorów problemy w wynikające z betonozy i wirtualny budżet, uczestnicy zaplanują inwestycje, które zwiększą standard życia mieszkańców i jakość zagospodarowania przestrzennego.

 

Warsztat poprowadzą: Grzegorz Tomaszewski i Jacek Zalewski

 

 

BLOK WARSZTATOWY III Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych i środowiskowych do wymagań BAT

Warsztat poprowadzi: mec. dr Jędrzej Bujny

 

Przypominamy, że liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona!

Powrót

Zarejestruj się

 

REJESTRACJA JUŻ RUSZYŁA!

7-8 października 2021

Widzimy się w Gdańsku!

 

 

Koszt uczestnictwa:
899 zł netto za udział w konferencji, 199 zł netto za udział w warsztacie

Kontakt

BIOPRO Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163

80-868 Gdańsk

NIP: 584-27-56-178

Olga Długokęcka

Media i promocja

Dorota Jucewicz

Event manager