Sprawa ochrony wód podziemnych jest sprawą podstawową dla naszej cywilizacji

W Polsce północna część kraju zwykle korzysta z wód podziemnych, chociaż są aglomeracje jak trójmiejska czy szczecińska, które korzystają z wód powierzchniowych, ale to wyjątki. Z kolei jeżeli chodzi o tereny górskie i podgórskie – tam spotykamy przede wszystkim wody powierzchniowe gromadzone zbiornikach, niekiedy malutkie ujęcia na źródłach. Każda sytuacja...